Tisztségviselők (lelkészek, gondnokok, stb.)

Vezető lelkipásztor:
Hekli Katalin

Beosztott lelkész:
Simon Emil

Gondnokaink:
Toldi Csaba főgondnok
Jakab László épületgondnok

Presbitereink:
Angyal Attila
Bálint Tibor
Bori Ferenc
Fábián János
Horváth Gábor
Horváth Tamás
Kalmár Imre
Kalmár László
Kobza György
Porcsalmy Zoltán
Ragályi József
Dr. Székely István
Tóth György
Tóth György ifj.
Tóth Lajos
Vaczó István
Vajda Gyula
D. Varga Sándor

Pótpresbitereink:

Bálint Tibor ifj.
Kalmár Tibor ifj.
Paréj Gábor
Porkoláb Károly
Alexi László
Lukács Ferenc

Feltöltésre kerültek a következő időszak presbiter jelöltjeinek bemutatkozásai
http://rpovaros.hu/node/1443