Presbiter-választás

A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint a presbiteri megbízatás hat évre szól. A jelenleg működő presbitériumok 2012. január 1. óta töltik be tisztségüket. 2017 második féléve folyamán tehát minden egyházközségben presbiterválasztást kell tartani. A presbitereket az egyházközség névjegyzékbe felvett tagjai választják meg a hivatalban lévő presbitérium jóváhagyásával, a jelölőbizottság jelölései alapján. Az egyháztagok ezzel beleszólhatnak abba, hogy a következő 6 évben kik legyenek az egyházközség, a gyülekezet sáfárai, gondviselői a lelkipásztorral együtt.
Fontos, hogy a hivatalban lévő és a tisztségre jelöltek részletesen ismerjék a választás menetét, de az is fontos, hogy ismerjék a tisztségviselőkkel szemben támasztott alapvető követelményeket a Szentírás szerint. Különös jelentőséget ad a 2017. évi presbiter-választásoknak az, hogy ebben az évben egyszerre ünnepeljük a reformáció kezdetének tekintett időpontnak, a lutheri tételek kifüggesztésének 500., és az első magyarországi presbitérium megalakulásának 400. évfordulóját. Szeretnénk, ha méltó presbitereket választanának meg az egyházközségek, akik felelősséggel és erkölcsi tisztaságú élettel járulnának hozzá az evangélium terjesztéséhez nemcsak egyházközségükben, hanem az egész társadalomban.

A választási bizottság jelöltjei presbiteri-, gondnoki-, és főgondnoki tisztségre a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségben. 2017. szeptember 8.


1. Toldi Csaba - főgondnok
2. Kobza György - épületgondnok
3. Bálint Tibor - presbiter
4. Bálint Tibor ifj. - presbiter
5. Bezdek István - presbiter
6. Bori Ferenc - presbiter
7. Cselőtei József - presbiter
8. Fábián János - presbiter
9. Hajdú János - presbiter
10. Horváth Tamás - presbiter
11. Kalmár László - presbiter
12. Kalmár Tibor ifj. - presbiter
13. Németh Tibor - presbiter
14. Paréj Gábor - presbiter
15. Porcsalmy Zoltán - presbiter
16. Porkoláb Károly - presbiter
17. Ragályi József - presbiter
18. Tóth György - presbiter
19. Vaczó István - presbiter
20. D. Varga Sándor - presbiter

1. Bíró Sándor - pótpresbiter
2. Kiss Zsolt - pótpresbiter
3. Jakus Gerely - pótpresbiter
4. Kolláth András - pótpresbiter
5. Hajdu Mátyás - pótpresbiter
6. Bósza László - pótpresbiter