Hírek

2020-09-01

Áldás békesség! Kedves Testvérek!
"...Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?" (Zsidó 13, 5-6)

2020-05-22

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem;
a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket."
(Máté 7, 17-20)
Szeretettel várunk mindenkit, a vasárnap 10.00 órakor kezdődő istentiszteletünkre. Hálás a szívünk a személyes találkozás újbóli lehetőségéért! :)

2020-05-20

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe!
Ide vezesd Uram a te hőseidet!" (Joel 3,11)

Örömmel adom hírül, hogy vasárnap (május 24-én) 10.00 órakor újra megnyitjuk a templomajtót a hívek előtt. :) (Gyermek-istentisztelet ezen a napon még nem lesz.)

Holnap - áldozócsütörtökön - írott prédikáción keresztül, pénteken bibliaóránkon, a honlapról (www.rpovaros.hu
) letölthető - nézhető/hallgatható - szolgálaton keresztül szólít minket az ÚR! :)

2020-03-28

Kedves testvérek!
Állandó alkalmaink jelenleg szünetelnek, az istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek és bibliaórák videó-n lesznek elérhetőek a videótárban.

2020-03-19

Kérjük olvassa el a vírussal kapcsolatos tájékoztatásunkat
A pénteki bibliaórák és a vasárnapi istentiszteletek hanganyagai fent lesznek, visszahallgathatóak.

2019-10-20

Templom- és gyülekezetépítő lelkipásztorunk, Benkő István 130 éves születési és 60 éves halálozási évfordulója alkalmából, ismét tudományos-kulturális délutánt tartunk.

https://www.rpovaros.hu/sites/rpovaros.hu/files/Benk%C5%91%20nap%202019%...

2019-02-20

Február 24-én vasárnap 8:30-tól új alkalom indul a gyülekezeti teremben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

http://www.rpovaros.hu/node/1588

2019-01-15

Sokan tudják a Testvérek közül, hogy a magyar kormány harmincmilliárd forinttal támogatja a református óvodák létrehozását, amiből közel 70 projektet tudnak finanszírozni. 2021-re 29 új óvodai köznevelési intézménnyel bővül a református óvodák száma, ennek jelentős része, szám szerint 10, a Dunamelléki Egyházkerület területén várja majd a kisgyermekeket.

2018-10-26

A tűtornyos alapítvány szervezésében 2018 Október 27-én szombaton tudományos-kulturális délutánt tartunk a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Tervezett program:
14:00 - 15:00: Lengyel Boglárka (régészeti-fémrestaurátor) - I. Rákóczi György bibliája + Erdély kincsei hozzáértő szemmel (Fényképes beszámoló)

15:30 - 17:00: Beszélgetés Benkő Istvánról családtagok, gyülekezeti tagok részvételével, moderátor segítségével

2018-10-01

Kedves Testvérek!

Szeretettel adjuk hírül, hogy 2018. október 4-6. között esténként fél 7-től

evangelizációs (jó hírt közlő, tanító, hitmélyítő, döntésre hívó)

sorozatot tartunk a gyülekezeti teremben.

A sorozat címe:

Hol vagy?

Csütörtök: Rabságból-Szabadságba! Luk. 4. 14-19

2018-08-17

Kedves testvérek!

Ahog az Istentisztelet végén hírdettük,

Augusztus 20-án 9.00 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet a gyülekezeti teremben.

Augusztus 21-25-ig (keddtől szombatig), bűnbánati úrvacsorai előkészítő sorozatot tartunk, 18.30-tól a gyülekezeti teremben.

Augusztus 26-én vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, úrvacsorai közösségre hívjuk a Testvéreket!

2018-02-15

A böjti elcsendesedéshez, lelki nagytakarításhoz egy kis segítséget, iránymutatást adhat a ma kapott levél információja.

"Kezdődik böjt, amely lehetőséget ad a közös elcsendesedésre, könyörgésre. Mindenkit szeretettel meghívunk arra, hogy együtt imádkozzunk egyházunkért! Az imarendet megtalálhatják a www.imakozosseg.hu oldalon a Böjti imarend címen. Ugyanitt várjuk imáikat az imafal-könyörgések oldalon. Köszönjük a közös imát! Fekete Ágnes"

2017-12-04

Áldás békesség!

"De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé." (Róma 8,9)

December 4-17. között várjuk az adományokat, leginkább ügyeleti időben (hétfő és szerda 9.00-12.00, valamint kedd és csütörtök 14.00-17.00 óra között).
Kedden jelezve szándékunkat (a 06/30 626 1836-os telefonszámon) 19.00 óráig várjuk felajánlásaikat, valamint pénteken 16.00-18.00 óra között is.

2017-11-14

Kedves Testvérek!

Ahogyan 2 esztendővel ezelőtt, úgy idén is VÉRADÁST szervezünk a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségben.

Technikai információk:
Időpont: 2017. november 25. szombat, 10.00-14.00 óra

Hely: 1151 Budapest, Kossuth utca 1. (gyülekezeti terem)

Véradó lehet mindenki, aki:
- egészségesnek érzi magát
- elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
- testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
- a tetoválás és a testékszer sem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek
- 56 nappal a mai nap előtt adott utoljára vért

2017-10-14

Áldás békesség!

Nagy öröm és hála az számunkra, hogy ilyen tartalmas program adatott az emlékezésre, az ünneplésre, a lelki gazdagodásra...

Bízom abban, hogy minél többen érdeklődve hallgatjuk majd az előadásokat!

Lesz még házi kiállítás (keressük elő múltbéli gyülekezethez kapcsolódó fényképeinket, emlékeinket, hozzunk el régi egyházi kiadványokat...), közös faültetés, ige, ima, beszélgetés...

2017-10-14

Áldás békesség!

Istennek hála FÉRFI CSENDES-HÉTVÉGE kerül megrendezésre, november 10-12. közt (péntek estétől-vasárnap délig).

A Helyszín: Piliscsaba, a Lelki Szolgálat Háza (2081 Piliscsaba, Kálmán Király út 16.)

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő teljes ellátással.

"Áldott a férfi, ki Istenben bízik egyedül, olyan üde, mint a víz melletti fa, olyan üde, mint a víz melletti fa! Hőségben nem szárad, zöldell, ha tűz a nap!"

Várjuk a jelentkezőket!!!

2017-10-04

Örömmel és szeretettel hirdetjük, hogy október 5-7. között,
este fél 7 órai kezdettel,
evangelizációs sorozatot tartunk gyülekezetünkben,

ELKERÜLHETETLEN HARCOK,
ELKERÜLHETŐ TRAGÉDIÁK
címmel.

Igét hirdet: Iván Gusztáv kárpátaljai református lelkipásztor

2017-09-18

Feltöltésre kerültek a következő időszak presbiter jelöltjeinek bemutatkozásai
http://rpovaros.hu/node/1443

2017-09-12

A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint a presbiteri megbízatás hat évre szól. A jelenleg működő presbitériumok 2012. január 1. óta töltik be tisztségüket. 2017 második féléve folyamán tehát minden egyházközségben presbiterválasztást kell tartani. A presbitereket az egyházközség névjegyzékbe felvett tagjai választják meg a hivatalban lévő presbitérium jóváhagyásával, a jelölőbizottság jelölései alapján. Az egyháztagok ezzel beleszólhatnak abba, hogy a következő 6 évben kik legyenek az egyházközség, a gyülekezet sáfárai, gondviselői a lelkipásztorral együtt.

Oldalak