Hírek

2021-11-04

"Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld 22,6)

https://www.rpovaros.hu/sites/rpovaros.hu/files/k%C3%A9p.png

Szeretett Testvérek, kérlek Titeket, hogy hordozzuk egymást imádságinkban!
Isten őriző, megtartó kegyelme legyen Mindannyiunkkal!

--
Testvéri üdvözlettel: Hekli Katalin

2021-06-20

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét." (Zsolt 26,8)

2021-01-16

Áldás békesség!
Kedves Szülők, Gondviselők!

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség lelkipásztoraként tájékoztatást szeretnék adni Önöknek, a Kossuth utca 10. szám alatt folyó munkálatokról.

Amint az már sokak előtt ismeretes, több mint fél éves „kényszerpihenő” és újabb két beszerzési eljárás lebonyolítása után, új kivitelezővel (Bamax Work Kft), november elején folytatódhatott a Forrás Rákospalotai Református Óvoda építése.

2020-12-14

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"... ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam;
és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki,
és elhitték, hogy te küldtél engem.
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért,
akiket nékem adtál, mert a tiéid.
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek:
és megdicsőíttetem ő bennök."

(János 17, 8-10)

2020-09-01

Áldás békesség! Kedves Testvérek!
"...Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?" (Zsidó 13, 5-6)

2020-05-22

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem;
a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket."
(Máté 7, 17-20)
Szeretettel várunk mindenkit, a vasárnap 10.00 órakor kezdődő istentiszteletünkre. Hálás a szívünk a személyes találkozás újbóli lehetőségéért! :)

2020-05-20

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe!
Ide vezesd Uram a te hőseidet!" (Joel 3,11)

Örömmel adom hírül, hogy vasárnap (május 24-én) 10.00 órakor újra megnyitjuk a templomajtót a hívek előtt. :) (Gyermek-istentisztelet ezen a napon még nem lesz.)

Holnap - áldozócsütörtökön - írott prédikáción keresztül, pénteken bibliaóránkon, a honlapról (www.rpovaros.hu
) letölthető - nézhető/hallgatható - szolgálaton keresztül szólít minket az ÚR! :)

2020-03-28

Kedves testvérek!
Állandó alkalmaink jelenleg szünetelnek, az istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek és bibliaórák videó-n lesznek elérhetőek a videótárban.

2020-03-19

Kérjük olvassa el a vírussal kapcsolatos tájékoztatásunkat
A pénteki bibliaórák és a vasárnapi istentiszteletek hanganyagai fent lesznek, visszahallgathatóak.

2019-10-20

Templom- és gyülekezetépítő lelkipásztorunk, Benkő István 130 éves születési és 60 éves halálozási évfordulója alkalmából, ismét tudományos-kulturális délutánt tartunk.

https://www.rpovaros.hu/sites/rpovaros.hu/files/Benk%C5%91%20nap%202019%...

2019-02-20

Február 24-én vasárnap 8:30-tól új alkalom indul a gyülekezeti teremben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

http://www.rpovaros.hu/node/1588

2019-01-15

Sokan tudják a Testvérek közül, hogy a magyar kormány harmincmilliárd forinttal támogatja a református óvodák létrehozását, amiből közel 70 projektet tudnak finanszírozni. 2021-re 29 új óvodai köznevelési intézménnyel bővül a református óvodák száma, ennek jelentős része, szám szerint 10, a Dunamelléki Egyházkerület területén várja majd a kisgyermekeket.

2018-10-26

A tűtornyos alapítvány szervezésében 2018 Október 27-én szombaton tudományos-kulturális délutánt tartunk a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Tervezett program:
14:00 - 15:00: Lengyel Boglárka (régészeti-fémrestaurátor) - I. Rákóczi György bibliája + Erdély kincsei hozzáértő szemmel (Fényképes beszámoló)

15:30 - 17:00: Beszélgetés Benkő Istvánról családtagok, gyülekezeti tagok részvételével, moderátor segítségével

2018-10-01

Kedves Testvérek!

Szeretettel adjuk hírül, hogy 2018. október 4-6. között esténként fél 7-től

evangelizációs (jó hírt közlő, tanító, hitmélyítő, döntésre hívó)

sorozatot tartunk a gyülekezeti teremben.

A sorozat címe:

Hol vagy?

Csütörtök: Rabságból-Szabadságba! Luk. 4. 14-19

2018-08-17

Kedves testvérek!

Ahog az Istentisztelet végén hírdettük,

Augusztus 20-án 9.00 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet a gyülekezeti teremben.

Augusztus 21-25-ig (keddtől szombatig), bűnbánati úrvacsorai előkészítő sorozatot tartunk, 18.30-tól a gyülekezeti teremben.

Augusztus 26-én vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, úrvacsorai közösségre hívjuk a Testvéreket!

2018-02-15

A böjti elcsendesedéshez, lelki nagytakarításhoz egy kis segítséget, iránymutatást adhat a ma kapott levél információja.

"Kezdődik böjt, amely lehetőséget ad a közös elcsendesedésre, könyörgésre. Mindenkit szeretettel meghívunk arra, hogy együtt imádkozzunk egyházunkért! Az imarendet megtalálhatják a www.imakozosseg.hu oldalon a Böjti imarend címen. Ugyanitt várjuk imáikat az imafal-könyörgések oldalon. Köszönjük a közös imát! Fekete Ágnes"

Oldalak