Áldás békesség!

Szeretettel és örömmel köszöntjük honlapunkon látogatóinkat!

Az aktuális és korábbi istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek és bibliaórák videó-n megtekinthetők a videótárban.

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség a Magyarországi Református Egyház egyik, közepes nagyságú gyülekezete.
A Gyülekezet története egészen az 1600-as évek elejéig nyúlik vissza, az első írásos feljegyzések 1604-ből származnak. Több mint 400 éve folyamatosan, az ellenreformáció korában is működött az egyházközség és folyt a lelki munka. Egyházközségünk történelme során "szülőanyja" volt az Újpesti és a Rákospalota-Újvárosi gyülekezeteknek.
Valamikor Rákospalota színprotestáns település volt, elsöprő református többséggel. Nem is oly rég, még az itt élők többnyire földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. Mára ez a kép a felekezeti összetételben és a foglalkoztatást tekintve is megváltozott.
A gyülekezet jellegzetes "tűtornyos" temploma 1939-1941 között épült, amit 1942. pünkösdjén szenteltek fel.

A gyülekezet jelenéről, az itt folyó lelki munkáról, alkalmainkról honlapunk bejegyzéseiben tájékozódhatnak az ide látogatók.

Minden érdeklődőt szeretettel, az alábbi igével hívunk és várunk egyházközségünkbe:

"Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul." (Efézus 5, 1-2)