Hírek

2021-11-04

"Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld 22,6)

Nyílt nap


Szeretett Testvérek, kérlek Titeket, hogy hordozzuk egymást imádságinkban!
Isten őriző, megtartó kegyelme legyen Mindannyiunkkal!

--
Testvéri üdvözlettel: Hekli Katalin

2021-06-20

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét." (Zsolt 26,8)

2021-01-16

Áldás békesség!
Kedves Szülők, Gondviselők!

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség lelkipásztoraként tájékoztatást szeretnék adni Önöknek, a Kossuth utca 10. szám alatt folyó munkálatokról.

Amint az már sokak előtt ismeretes, több mint fél éves „kényszerpihenő” és újabb két beszerzési eljárás lebonyolítása után, új kivitelezővel (Bamax Work Kft), november elején folytatódhatott a Forrás Rákospalotai Református Óvoda építése.

2020-12-14

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"... ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam;
és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki,
és elhitték, hogy te küldtél engem.
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért,
akiket nékem adtál, mert a tiéid.
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek:
és megdicsőíttetem ő bennök."

(János 17, 8-10)

2020-09-01

Áldás békesség! Kedves Testvérek!
"...Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?" (Zsidó 13, 5-6)

2020-05-22

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem;
a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket."
(Máté 7, 17-20)
Szeretettel várunk mindenkit, a vasárnap 10.00 órakor kezdődő istentiszteletünkre. Hálás a szívünk a személyes találkozás újbóli lehetőségéért! :)