Konfirmáció

"Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében." (Efézus 6,10)

A konfirmáció szó jelentése: megerősítés. A Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket. A református egyházi hagyományok szerint a gyermekkorban megkeresztelt fiatalok 13-14 éves korban, egy egy éves előkészítő után a gyülekezet előtt adják bizonyságát hitüknek. Az előkészítő alkalmakat pénteken 17.00 órától tartjuk a gyülekezeti teremben.

Gyülekezetünkben minden esztendőben jelentkeznek felnőttek is, akik szintén szeretnék hitüket megerősíteni és megvallani. Számukra egyénileg egyeztetett időpontokban tartunk keresztelői és konfirmációi beszélgetéssorozatot, mely (a gyermekek előkészítő alkalmaival együtt) pünkösdkor fejeződik be.

A konfirmációs órákon megismerkedünk református hitvallásainkkal, a Szentírás tanításaival, gyülekezetünk-, egyházunk életével, felépítésével.

A Pünkösdöt megelőző szombaton kerül sor a konfirmandusok presbitérium előtti beszámolójára. Ezt követően szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben.
A Pünkösd hétfői ünnepi istentiszteleten megtörténik a konfirmandusok fogadalomtétele, a meg nem keresztelt ifjak megkeresztelése, és az első úrvacsoravétel, amellyel református egyházunk úrvacsorával élő, teljes jogú tagjává válnak.

Szeretettel hívjuk és várjuk a még nem konfirmált fiatalokat és felnőtteket, az előkészítő alkalmainkra!