Tűtornyos alapítvány

Az Alapítvány célja a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség egykori lelkipásztora, Benkő István emlékének ápolása, azáltal, hogy feltárja munkásságának, egyházi – hitéleti tevékenységének eddig ismeretlen mozzanatait. Az Alapítvány célja továbbá, hogy Benkő István munkásságát, tevékenységét, az általa képviselt szellemiséget megismertesse az utókorral, a jövő nemzedékével, ennek érdekében az Alapítvány kiadványokat készíthet, illetve egyéb ismeretterjesztő programokat szervezhet.

Az Alapítvány célja a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség hitéleti tevékenységének a rendelkezésére álló eszközökkel való támogatása.

Az Alapítvány célja az Egyházközség fiataljainak Benkő István szellemiségének megfelelő erkölcsi és hitéleti nevelése, oktatása, a református vallás alaptételeinek, a reformátusok által a mindennapi élet során követendő erkölcsi normáknak az ifjúsággal való megismertetése.

Az Alapítvány közművelődési, kulturális programokat szervez az Egyházközség tagjai részére, amelyek elsősorban az Egyházközség mindennapi életével és az egyházi ünnepekkel kapcsolatban elősegítik és erősítik a hívek közösségi tevékenységét, az emberi kapcsolatok kialakulását.

Az Alapítvány anyagi és erkölcsi támogatást nyújt az Egyházközség arra rászoruló tagjai részére, ennek keretében, erejéhez képest segíti az öregeket, a munkanélkülieket, a fogyatékosokat és a más, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került embereket.

Az Alapítvány célja, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel támogassa a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség tulajdonában, illetve használatában álló épületek fenntartását, karbantartását, ezen belül is elsősorban az épített természet emlékeinek (városképi jellegű épületek) megőrzését.

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében az Alapítvány pénz- és egyéb eszközökből álló vagyontömeget hoz létre és ezt a vagyont adományok elfogadásával és különböző vállalkozásokkal növeli, azért, hogy e vagyon forrásként szolgáljon Benkő István emlékének ápolására, szellemiségének továbbadására, illetve az Alapítvány által kitűzött hitéleti, nevelési-oktatási, ifjúsági, kulturális, szociális, karitatív és egyéb célok megvalósításához.

Az Alapítvány céljai és feladatai megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik.