REFORMÁTUS ÓVODA

Sokan tudják a Testvérek közül, hogy a magyar kormány harmincmilliárd forinttal támogatja a református óvodák létrehozását, amiből közel 70 projektet tudnak finanszírozni. 2021-re 29 új óvodai köznevelési intézménnyel bővül a református óvodák száma, ennek jelentős része, szám szerint 10, a Dunamelléki Egyházkerület területén várja majd a kisgyermekeket.

Októberben kaptuk a hírt miszerint a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által tervezett óvodafejlesztés megvalósítását, a Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége támogatta, így a következő esztendőben a Kossuth utca 10. szám alatti telken – amelyet egykoron hitéleti célra igényeltünk vissza –, óvodaépítésbe kezd gyülekezetünk.

Fontos tudni azt, hogy az Országos Óvoda Program során létrejövő óvodákban ugyanolyan szakmai elvek mentén folyik majd a munka, mint a jelenleg is működő óvodákban. A szakmai működés feltételeit az állami jogszabályok és a Református Pedagógiai Intézet által kidolgozott szakmai iránymutatások határozzák meg.

Az elsődleges feladatunk most a kivitelező, valamint ezzel egyidejűleg a nevelők kiválasztása. Olyan szakmai személyzetet szeretnénk felállítani, akik tudnak és akarnak az óvodásoknak szólni az evangéliumról az ő nyelvükön, és készek a Krisztusi szeretetet valóban a gyermekek elé élni.

Kérem a Testvéreket, hogy hordozzák imádságban a projekt előkészítését és megvalósulását, gondolkodjunk együtt! Fontos, hogy közös ügynek tartsuk az óvodaépítést, ezért örömmel és hálával fogadunk minden hathatós segítséget, amely akár építészi, akár oktatási, akár pénzügyi területre vonatkozik. Karácsony ünnepétől kezdve adakozást hirdetünk. Hálás szívvel köszönjük az erre a nemes célra, örömmel odaszánt adományokat.

„Hit által…” – olvastuk a Zsidókhoz írt levél igéjét napokon át, felidézve a hithősök életét. Tudjuk és valljuk azt, hogy a mában is csak őszinte, igaz, Jézus Krisztusba vetett hit által teheti azt az ember, amit Teremtő Ura vár tőle. Vágyunk ekképpen cselekedni! Éget az ige szava minket: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.” (Zsolt. 127,1) Könyörgünk Urunk, vizsgáld meg szívünket, ruházz fel mennyei erőddel, áld meg kezünknek munkáját és tedd azt maradandóvá… Tebenned! Ámen