ÜNNEPI GYÜLEKEZETI REND

Áldás békesség!
Kedves Testvérek!

"... ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam;
és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki,
és elhitték, hogy te küldtél engem.
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért,
akiket nékem adtál, mert a tiéid.
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek:
és megdicsőíttetem ő bennök."

(János 17, 8-10)

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának
legutóbbi ajánlása szerint a hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával (kézfertőtlenítés; kötelező maszkhasználat; biztonságos távolságtartás érdekében ülőhelyek kijelölése; az ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése; szellőztetés) lehet személyes jelenléttel templomi istentiszteletet tartani!

A 2020. december 12-i presbiteri gyűlésen hozott döntés értelmében, december 20-án vasárnap újra megnyitjuk templomunk ajtaját, az ISTENTISZTELETRE érkezők előtt.

Változás!!!
8.30-kor az 50 év felettieket,
10.00 órakor az 50 év alattiakat várjuk.
Ezen a napon nem tartunk jelenléti GYERMEK-ISTENTISZTELETET, a gyermek igei alkalom az interneten, a megszokott helyen (videok-igehirdetesek) követhető.

Istentiszteleteinket továbbra is rögzítjük, hogy a kép- és hanganyagok visszanézésével (aznap 18.00 órától, videok-igehirdetesek) biztosítsuk azon testvéreink részére is a közösséghez való csatlakozás lehetőségét, akik a létszámkorlátozások miatt vagy egészségük megóvása érdekében nem tudnak, nem vehetnek részt személyesen a templomi alkalmakon.

Kérjük a Testvéreket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi
ÜNNEPI MENETRENDET.
Fokozott szabálykövetést, szeretet- és felelősségteljes együttműködést várunk mindenkitől!

- December 24-én (csütörtökön) 16.00 órakor, SZENTESTI SZABADTÉRI ÁHITATOT tartunk a templomkertben.

- December 25-én (pénteken) ÚRVACSORÁS ÜNNEPI ISTENTISZTELET lesz,
8.00 órára az 50 év felettieket
10.00 órára az 50 év alattiakat várjuk.
Az úrvacsora sákramentumánál mindenki kis kehelyből ihatja a bort.

- December 26-án (szombaton) ÚRVACSORÁS ÜNNEPI ISTENTISZTELET lesz,
8.00 órára az 50 év felettieket
10.00 órára az 50 év alattiakat várjuk.
Ezen a napon a 10.00 órás istentisztelettel egyidejűleg, SZABADTÉRI GYERMEK-ISTENTISZTELETET is tartunk.
Az úrvacsora sákramentumánál mindenki kis kehelyből ihatja a bort.

Kérjük a gyülekezeti alkalmainkat rendszeresen látogató Testvéreket, hogy amennyiben tehetik, a második napi ünnepi istentiszteletekre érkezzenek.

- December 27-én az újranyitás utáni vasárnapi rendet követjük, azaz
8.30-kor az 50 év felettieket,
10.00 órakor az 50 év alattiakat várjuk.
Ezen a napon nem tartunk jelenléti GYERMEK-ISTENTISZTELETET, a gyermek igei alkalom az interneten, a megszokott helyen (videok-igehirdetesek) követhető.

- December 31-én (csütörtökön) 17.00 órakor ÓÉVI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET lesz.

- 2021. január 1-jén (pénteken) 10.00 órakor ÚJÉVI SEGEDELEMKÉRŐ ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETET tartunk.
Az úrvacsora sákramentumánál mindenki kis kehelyből ihatja a bort.

- Január 3-án az újranyitás utáni vasárnapi rendet követjük, azaz
8.30-kor az 50 év felettieket,
10.00 órakor az 50 év alattiakat várjuk.
Ezen a napon nem tartunk jelenléti GYERMEK-ISTENTISZTELETET, a gyermek igei alkalom az interneten, a megszokott helyen (videok-igehirdetesek) követhető.

A további alkalmak rendjéről később adunk tájékoztatást!

Felhívjuk a gyülekezeti tagok figyelmét, hogy
- tudjuk, hogy nincs jó, mindenki számára egyöntetően elfogadható döntés. Kerülve az ítélkezést, a feljebb-bölcselkedést törekedjünk egységre és békességre;
-ha magukon vagy hozzátartozóikon a koronavírus tüneteit észlelik, ne látogassák alkalmainkat;
- a perselybe szánt és az egyéb adományaikat, jelen helyzetben banki átutalással is tudják intézni: Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség 10700457-43146002-51100005 CIB Bank;
- gyülekezeti ügyeik intézésénél használják a 06306261836 valamint a 06306908434 telefonszámokat, illetve a rakospalotaovaros@gmail.com email címet;
- az Egyházközséghez tartozók körében terjesszék a fentebb közölt információkat;
- ne feledkezzünk el az imádságról, emlékezve az ige szavára:
"Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok:
mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése."

(Jakab 5,16)

Istenbe vetett hittel nézünk előre, bízva abban, hogy az ünnep perceiben Krisztus jászolánál mindannyiunkra, "áldás esője hull".

Imádkozó szeretettel:
Hekli Katalin