Tájékoztatás az óvodával kapcsolatban

Áldás békesség!
Kedves Szülők, Gondviselők!

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség lelkipásztoraként tájékoztatást szeretnék adni Önöknek, a Kossuth utca 10. szám alatt folyó munkálatokról.

Amint az már sokak előtt ismeretes, több mint fél éves „kényszerpihenő” és újabb két beszerzési eljárás lebonyolítása után, új kivitelezővel (Bamax Work Kft), november elején folytatódhatott a Forrás Rákospalotai Református Óvoda építése.

„És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.” (Ézs 58,11)


Nagyon nehéz, tanulságos, sok feladattal tarkított időszak van mögöttünk, de immár nem hátra, csupán előre tekintünk. Hol tartunk most? Hogyan tovább? Szemeti Péter műszaki előkészítő 2020. decemberi beszámolójából kiderül:

"Karácsony előtt elkészítjük a szerkezetépítési munkák 95 %-át. Januárban megkezdjük a szigetelési, gépészeti és elektromos alapszerelési munkák kivitelezését.

Várhatóan január 20-a környékén az ácsmunka is beindul, az épületfedést február 20-ra tervezzük.

Esztrich és aljzatbeton márciusban készül el, ezzel párhuzamosan a Kossuth utca felőli külső nyílászárók és tető nyílászárók kerülnek beépítésre. Áprilisban a hidegburkolási, külső durva tereprendezés és közmű munkálatok kerülnek kivitelezésre.

Májusban terveink szerint az elmaradt külső nyílászárók elhelyezései és a közművek rákötései történnek meg.

Júniusban a felületképzési és külső kertészeti munkálatokat megindítjuk, amiknek a tervezett befejezési határideje július vége.

Augusztusban a melegburkolási, elektromos és gépész szerelvényezési és beüzemelési feladatokat végezzük el.

Augusztus végén és szeptember elején a pipere takarítást követően a műszaki átadás megindítását ütemezzük.”


Fontos információ az, hogy 4 csoportos Óvodánk kapuja – a korábbi tervek meghiúsulása miatt – csak 2022 őszén nyitja meg kapuit.
Szeretettel szólítjuk meg mindazon már egyházhoz tartozó és még kereső családokat, akik szeretnék keresztyén értékrendet közvetítő, konzervatív, családias légkörben tudni gyermekeiket. A vegyes csoportokba nem csak a 3. életévüket éppen betöltő, hanem az ez idáig más intézménybe járó nagyobb gyermekek jelentkezését is várjuk.

Jelenleg - a falak építésén túl - a Pedagógiai Programunk véglegesítésén dolgozunk, amelyet minél hamarabb elérhetővé kívánunk tenni, hogy felmerülő kérdéseikre választ kapjanak.
Fontos részlet ebből:
"Intézményünk dolgozói közösségének célja az, hogy keresztyén értékrend alapján, személyes hitünk és életünk példájával, a legjobb tudásunknak megfelelően, családias légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve (tudva, hogy a nevelés elsődleges színtere a család) neveljük a reánk bízott gyermekeket. A családi nevelésre építve, azt kiegészítve és nem helyettesítve tervezzük nevelő munkánkat.
Óvodai nevelésünk sajátossága Krisztus szeretetének, megértésének sugárzása a gyermekek és a szülők felé egyaránt. Ennek érdekében minden nevelőhatást úgy szervezünk, hogy az bizalmat, hitelességet és feltétel nélküli elfogadást jelentsen. Támogató szeretettel fordulunk mindazon családok irányába, akik elfogadják a keresztyén nevelési értékrendet és azonosulnak küldetésünkkel.

Az óvodai életrend nyugodt, kiszámítható ritmusával tesszük lehetővé a gyermekek számára az egészséges életmód és ahhoz kapcsolódó tevékenységek nyugodt körülményeit csakúgy, mint a sokszínű, inspiráló tapasztalatszerzést a világról."


Folyamatosan zajlik a leendő szolgáló csapat (dadusok, óvónénik, pedagógiai asszisztens, technikai személyzet) összeállítása. Szeretnénk, ha kitűnő, az Úr és a szakma iránt egyaránt elkötelezett szakemberek fogadnák el a hívó szót.

2021. kora őszén tervezünk egy nyitott kapus alkalmat, amikor lehetőségük lesz megismerkedni az épülettel, valamint a leendő pedagógusokkal.

A 2022-es év elején - a beiratkozásra készülve - lehet majd találkozni az óvónő-párokkal.

Kérem, továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek kérdéseikkel és hordozzák imádságaikban közös ügyünket!

Testvéri üdvözlettel:
Hekli Katalin