Archívum

2012.04.02 Somogyi Péter (Mk. 13:1-8)
2012.04.03 Szloboda József (Mk. 13:21-32)
2012.04.04 Pető Balázs (Mk. 14: 1-11)
2012.04.05 Szőke János (Lk. 22:14-20)
2012.04.06 Koroknai Tegez Ferenc (Mk. 15: 42-44)
2012.04.07 Szabó Lajos (Mk. 15:20-41)
2012.04.09 Hekli Katalin (Mt 28:17-19)
2012.04.15 Hekli Katalin (5Móz 4:9)
2012.04.18 Imre István Zoltán (1Móz 3:9)
2012.04.19.Imre István Zoltán (Lk 5:1-11)
2012.04.20 Imre István Zoltán (Mt 26:33)
2012.04.21.Imre István Zoltán (2Kor 9:15)
2012.04.27 Hekli Katalin (Róm 7:1-6)
2012.04.29 Koroknai Tegez Ferenc (Róm 8:14)
2012.05.04 Koroknai Tegez Ferenc (Róm 9:14)
2012.05.20 Hekli Katalin (5Móz 32,3)
2012.05.22 Papp Judit (Jn 3:1-5)
2012.05.23 Jóna Benedek Alíz (ApCsel 4:23-31)
2012.05.24 Kertész Péter (Ef 2:13-18)
2012.05.25 Simon Emil (ApCsel 2: 46-47)
2012.05.28 Hekli Katalin (Mt 28:18-20)
2012.06.01 Koroknai Tegez Ferenc (Józs 9:1-6)
2012.06.08 Koroknai Tegez Ferenc (2Kor 6:11-13)
2012.06.10 Hekli Katalin (2Kor 6:14 - 7:1)
2012.06.15 Hekli Katalin (Józs 22:1-8)
2012.06.24 Koroknai Tegez Ferenc (2Kor. 12:19-21)
2012.07.13 Koroknai Tegez Ferenc (Tit. 1:5-9)
2012.07.20 Koroknai Tegez Ferenc (Filem. 8:24)
2012.07.22 Koroknai Tegez Ferenc (Zsid. 1:13)
2012.07.27 Koroknai Tegez Ferenc (Zsid. 4:1-7)
2012.07.29 Koroknai Tegez Ferenc (Zsid. 5:7)
2012.08.03 Hekli Katalin (Ez. 12)
2012.08.05 Hekli Katalin (Zsolt. 51.)
2012.08.12 Hekli Katalin (Ez 18:2-3)
2012.08.17 Hekli Katalin (Zsid. 12:1-3)
2012.08.19 Hekli Katalin (Zsid. 12: 4-14)
2012.08.21 Széllné Sebor Lilla (Jn. 6:48)
2012.08.22 Hánka Levente (Mt. 6:11)
2012.08.23 Sóskuti Zoltán (2Kor 9:6)
2012.08.24 Gimesi Zsuzsanna (Lk. 12:13-21)
2012.08.25 Bíró Botond (Péld. 11:24-26)
2012.08.31 Hekli Katalin (1Jn 4:17-21)
2012.09.09 Hekli Katalin (Júd 17:25)
2012.09.14 Hekli Katalin (Jel. 2:18-27)
2012.09.28 Hekli Katalin (Jel. 13:1-10)
2012.10.05 Hekli Katalin (Zak. 8)
2012.10.07 Hekli Katalin (Jel. 19:1-10)
2012.10.19 Hekli Katalin (Fil 2:25-30)
2012.10.22 Hekli Katalin (Jn. 6:68)
2012.10.23 Szabó István (2Kir 23:3)
2012.10.24 Simon Emil (Gal. 2:16)
2012.10.25 Ponicsán Erzsébet (Hós. 14:5)
2012.10.26 Szabó S. Péter (ApCsel 4:12)
2012.10.27 Ponicsán Erzsébet (Zsolt. 115:1)
2012.10.31 Hekli Katalin (2 Sám. 6)
2012.11.04 Hekli Katalin (Lk. 4:1-13)
2012.11.09 Hekli Katalin (2Sám. 14:1-15)
2012.11.16 Hekli Katalin (Lk. 8:4-15)
2012.11.18 Gazda István (2Kor. 4:10)
2012.11.23 Koroknai Tegez Ferenc (Lk. 9:37-45)
2012.11.26 Kertész Péter (Zsolt. 40)
2012.11.28 Csenki András (Zsolt. 130:5)
2012.11.29 Lóránt Gábor (Zsolt 119:166)
2012.11.30 Neuwirth Tibor (Zsolt. 33:20)
2012.12.01 Pető Balázs (Zsolt. 31:25)
2012.12.02 Hekli Katalin (Lk. 12:35)
2012.12.07 Koroknai Tegez Ferenc (Lk. 14-23)
2012.12.14 Hekli Katalin ( Lk. 17:11-18)
2012.12.26 Koroknai Tegez Ferenc (Lk. 20:13)
2012.12.28 Koroknai Tegez Ferenc (Lk. 20:38)
2012.12.31 Hekli Katalin (Lk. 21:19)
2013.01.04 Koroknai Tegez Ferenc (2Kir. 4:44)
2013.01.06 Koroknai Tegez Ferenc (2Kir. 6:11)
2013.01.11 Hekli Katalin (Lk. 22:54-62)
2013.02.01 Hekli Katalin (Bírák 6)
2013.02.03 Páll László (Ézs. 6,5-8)
2013.02.08 Koroknai Tegez Ferenc (Gal. 5,16-25)
2013.02.10 Hekli Katalin (Bírák 10,16b)
2013.02.11 Takaró János (ApCsel 13,1-3)
2013.02.12 Sáska Attila (Róm 12,1-2)
2013.02.13 Horváth Ádám (2Kor 3,4-6)
2013.02.14 Harangozó Dóra (Ézs 58,2-11)
2013.02.15 Mészáros Kata (Lk 4,1-13)
2013.02.16 Pétery Schmidt Zsolt (Lk 21,1-4)
2013.02.22 Hekli Katalin (Kol 4,7-18)
2013.02.24 Koroknai Tegez Ferenc (Ruth 2,12)
2013.03.15 Koroknai Tegez Ferenc (Neh 1,10-11)
2013.03.15 Hekli Katalin (1Kor 9,24-27)
2013.03.17 Hekli Katalin (Neh 2,17-18)
2013.03.22 Koroknai Tegez Ferenc (1Kor 11,27-34)
2013.03.25 Somogyi Péter (Lk 23,34-35)
2013.03.26 Balássy András (Jn 19,26-27)
2013.03.27 Szabó László (Lk 23,39-43)
2013.03.28 Sebőkné Babos Boglárka (Mk 15,34)
2013.03.29 Koroknai Tegez Ferenc (Lk 23,46)
2013.03.30 Pétery Schmidt Zsolt (Jn 19,30)
2013.04.01 Hekli Katalin (1Kor 15,50)
2013.04.05 Hekli Katalin (ApCsel 1,15-26)
2013.04.12 Koroknai Tegez Ferenc (ApCsel 3,11-19)
2013.04.21 Hanvay Zoltán (Lk 8, 50-56)
2013.04.26 Koroknai Tegez Ferenc (ApCsel 8,1-3)
2013.04.28 Koroknai Tegez Ferenc (ApCsel 8,35)
2013.05.03 Hekli Katalin (ApCsel 10,1-23)
2013.05.09 Hekli Katalin (Jn 16,4-11)
2013.05.12 Koroknai Tegez Ferenc (ApCsel 13,42)
2013.05.13 Szabó S. Péter (Ézs 61,1-2)
2013.05.15 Hornyák Julianna (Ézs 61,1)
2013.05.16 Páll László (Ézs 61,1-2)
2013.05.17 Gimesi Zsuzsanna (Ézs 61,1-7)
2013.05.18 Koroknai Tegez Ferenc (Ézs 61,1-10)
2013.05.20 Hekli Katalin (ApCsel 16,5)
2013.06.09 Hekli Katalin (Ézs 40,29-31)
2013.06.14 Koroknai Tegez Ferenc (Ézs 43,1-7)
2013.06.28 Hekli Katalin (Mk 1,9-28)
2013.06.30 Koroknai Tegez Ferenc (Mk 2,10)
2013.07.12 Koroknai Tegez Ferenc (Mk 6,7-9)
2013.07.14 Koroknai Tegez Ferenc (Mk 6,37)
2013.07.19 Koroknai Tegez Ferenc (Mk 7,31-37)
2013.07.21 Koroknai Tegez Ferenc (Mk 8,21)
2013.07.26 Koroknai Tegez Ferenc (Dán 1,1-17)
2013.07.28 Koroknai Tegez Ferenc (Dán 2, 27-28)
2013.08.02 Koroknai Tegez Ferenc (Mk 11, 15-17)
2013.08.04 Koroknai Tegez Ferenc (Zsolt 4,3)
2013.08.09 Hekli Katalin (Mk 13, 1-13)
2013.08.11 Hekli Katalin (Mk 14,3)
2013.08.16 Hekli Katalin (Hóseás 5)
2013.08.18 Hekli Katalin (Lk 22,61-62)
2013.08.25 Hekli Katalin (Mk 16, 14 és 20)
2013.08.27 Szélné Sebor Lilla (Jn 6,16-21)
2013.08.28 Zámbó András (Jn 6,22-29)
2013.08.29 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 6,30-51)
2013.08.30 Gimesi Zsuzsanna (Jn 6,52-58)
2013.08.31 Szilágyi-Sándor András (Jn 6,59-71)
2013.09.06 Koroknai Tegez Ferenc (2Thess 2,13-17)
2013.09.08 Hekli Katalin (2Thess 3,6)
2013.09.20 Hekli Katalin (1Tim 6,11-16)
2013.09.27 Hekli Katalin (2 Tim 3)
2013.09.29 Koroknai Tegez Ferenc (1Krón 29,19)
2013.10.04 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 2,13-16)
2013.10.11 Hekli Katalin (2Krón 12,1-12)
2013.10.20 Hekli Katalin (Jn 7,37-38)
2013.10.25 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 9, 1-12)
2013.10.31 Koroknai Tegez Ferenc (Ef 2,5)
2013.11.08 Hekli Katalin (Jn 13, 21-30)
2013.11.10 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 14, 1)
2013.11.15 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 16,1-7)
2013.11.22 Hekli Katalin (Jn 19, 1-15)
2013.11.25 Bíró Botond (1Kor 10,15-17)
2013.11.26 Trencsényi László (1Kor 10,23-33)
2013.11.27 Kiss Gyöngyi (1Kor 10, 31-33)
2013.11.28 Berkesi Gábor (1 Kor 11,11-12)
2013.11.29 Papp Judit (1Kor 11, 17-22)
2013.11.30 Apostagi Adorján (1Kor 11, 26-34)
2013.12.01 Hekli Katalin (Jakab 1, 22)
2013.12.06 Hekli Katalin (Zsolt 136)
2013.12.13 Koroknai Tegez Ferenc (1Pt 3,8-18)
2013.12.22 Koroknai Tegez Ferenc (2Pt 3,17)
2013.12.22du Pétery Schmidt Zsolt (Mt 2,1-3)
2013.12.23 Koroknai Tegez Ferenc (Mt 1,1-17)
2013.12.26 Hekli Katalin (Mt 2,14)
2013.12.27 Koroknai Tegez Ferenc (Mt 2,16-18)
2013.12.31 Koroknai Tegez Ferenc (Mt 4,15)
2014.01.05 Hekli Katalin (1Sám 3,18-19)
2014.01.10 Koroknai Tegez Ferenc (Mt 6,19-21)
2014.01.26 Koroknai Tegez Ferenc (Mt 11,4)
2014.01.31 Hekli Katalin (1Sám 26,1-12)
2014.02.07 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 13,24-30 és 36-41)
2014.02.16 Hekli Katalin (2Sám 9,7)
2014.02.21 Hekli Katalin (Mt 17,14-21)
2014.02.28 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 18, 21-35)
2014.03.03 Czakó Zoltán (ApCsel 13,1-4)
2013.03.04 Lázár Eszter Csenge (Mk 9,14-29)
2014.03.05 Horváth Marianna (Jób 42,1-6)
2014.03.06 Pétery-Schmidt Zsolt (Mt 9,14-17)
2013.03.07 Balogh Dávid (Jn 1,35-44)
2014.03.08 Szász Lajos (Ézs 49,14-15)
2014.03.09 Hajdú Bálint Kadosa (Lk 18,14b)
2013.03.14 Hekli Katalin (Mt 24,1-13)
2014.03.15 Hajdú Bálint Kadosa (1Kor 6,12)
2014.03.21 Hajdú Bálint Kadosa (Zsolt 108,1-6)
2014.03.30 Hekli Katalin (Jób 3,1)
2014.04.04 Hekli Katalin (Jel 1,1-3)
2014.04.11 Hajdú Bálint Kadosa (Jel 3,1-6)
2014.04.13 Szász Lajos (Jn 12,12-19)
2014.04.14 Dani Eszter (Lk 23,6-12)
2014.04.15 Szász Lajos (Jn 19,1-2)
2014.04.16 Szabó László (Mt 27,39-43)
2014.04.17 Apostagi Adorján (Lk 23,39-43)
2014.04.18du Hekli Katalin (Lk 23,26)
2014.04.19 Pétery Schmidt Zsolt (Mt 27,50-54)
2014.04.21 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 28,10)
2014.04.25 Hekli Katalin (Jób 23)
2014.05.05 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 13,21-26)
2014.05.06 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 8,1-11)
2014.05.07 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 15,4-11)
2014.05.08 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 13,1-5)
2014.05.10 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 11,29b)
2014.05.11 Hajdú Bálint Kadosa (ApCsel 12,17)
2014.06.02 Szabó Lajos (ApCsel 1,8)
2014.06.03 Wisinger Dániel (ApCsel 13,44-52)
2014.06.04 Gimesi Zsuzsanna (2Tim 1,7)
2014.06.05 Szabó S. Péter (ApCsel 15,36 - 16,10)
2014.06.09 Hekli Katalin (ApCsel 2,37)
2014.06.13 Hajdú Bálint (Kadosa Róm 9,14-19)
2014.06.15 Hekli Katalin (Róm 10,9)
2014.06.20 Hekli Katalin (Róm 12,1-8)
2014.07.13 Hajdú Bálint Kadosa (2Kor 4,5 és 10b)
2014.08.08 Hekli Katalin (Filippi 3,1-14)
2014.08.10 Hekli Katalin (Filippi 4,4)
2014.08.15 Hekli Katalin (Zsid 1)
2014.08.17 Hekli Katalin (Filemon 1,4)
2014.08.20 Hekli Katalin (4Móz 33,53)
2014.08.22 Hekli Katalin (Zsid 5,1-10)
2014.08.24 Hekli Katalin (Zsid 6,12)
2014.08.25 Szloboda József (1Kir 17, 1-7)
2014.08.26 Szabó S. Péter (Lk 12,13-21)
2014.08.27 Trencsényi László (1Kir 19,1-82)
2014.08.28 Lázár Csaba Zoltán (Móz 16,2-3 és 11-19)
2014.08.29 Berkesi Gábor (Jn 4,37-38)
2014.08.30 Pétery Schmidt (Zsolt ApCsel 10,1-35)
2014.09.05 Koroknai Tegez Ferenc (Zsid 11,23-39)
2014.09.12 Hekli Katalin Zsolt (106,1-5 és 24-48)
2014.09.14 Koroknai Tegez Ferenc (1Jn 2,6)
2014.09.19 Koroknai Tegez Ferenc (Préd 4,1-6)
2014.09.26 Koroknai Tegez Ferenc (Júdás 1,1-7)
2014.09.28 Koroknai Tegez Ferenc (Jer 1,13a)
2014.10.03 Hekli Katalin (Lk 3,1-20)
2014.10.17 Koroknai Tegez Ferenc (Lk 7,36-50)
2014.10.24 Hekli Katalin (Lk 9,10-17)
2014.10.26 Koroknai Tegez (Ferenc Jer 17,19)
2014.10.27 Koroknai Tegez Ferenc (Zsolt 108,1-6)
2014.10.28 Szabó István (Zsolt 96,1-7)
2014.10.29 Szabó S. Péter (Zsolt 91)
2014.10.30 Ponicsán Erzsébet (Zsolt 84,1-9)
2014.10.31 Koroknai Tegez Ferenc (Jer 21,12)
2014.10.31 Hekli Katalin Zsolt (78,1-8 és 32-38)
2014.11.01 Nagy Sándor Zsolt (69,1-10)
2014.11.02 Hekli Katalin (Lk 11,1)
2014.11.09 Koroknai Tegez Ferenc (Lk 12,57)
2014.11.14 Hekli Katalin (Jer 30,12-22)
2014.11.16 Hekli Katalin (Lk 14,17b)
2014.11.24 Turcsik Ferenc (Zsid 11,25-28)
2014.11.25 Apostagi Adorján (Filippi 2,19-24)
2014.11.26 Bekker Norbert (Róma 1,8-12)
2014.11.27 Nyikos András (ApCsel 1,14 és 4,23-31)
2014.11.28 Koroknai Tegez Ferenc (Lk 15,2)
2014.11.29 Hajdú Bálint Kadosa (Róma 8,32)
2014.12.05 Hekli Katalin (Lk 20,9-19)
2014.12.07 Koroknai Tegez Ferenc (Lk 21,4)
2014.12.19 Koroknai Tegez Ferenc (Lk 23,35-39a)
2014.12.23 Végh Tamás (Aggeus 2,6-9)
2014.12.26 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 1,14)
2014.12.28 Hekli Katalin (Jn 1,35-37)
2014.12.31 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 3,16)
2014.01.02 Koroknai Tegez Ferenc (Példabeszédek 6,6-11)
2015.01.09 Hekli Katalin (Péld 10,19-21 és 31-32)
2015.01.10 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 5,5)
2015.01.16 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 5,38-47)
2015.01.30 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 7,37-39)
2015.02.01 Bíró Botond (Jn 8,7)
2015.02.08 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 9,1-3)
2015.02.13 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 10,1-11)
2015.02.15 Hekli Katalin (Jn 10,11-25)
2015.02.16 Legeza Luca (Mt 6,16-18)
2015.02.17 Czentnár Simon (Jer 2,1-13)
2015.02.19 Horváth Tünde (Jer 6,27-30)
2015.02.20 Bogyó Zsófia (Péld 3,5-8)
2015.02.21 Takács Klaudia (Ézs 58)
2015.02.27 Hajdú Bálint Kadosa (Jn12,1-3)
2015.03.01 Hajdú Bálint Kadosa (Jn12,25)
2015.03.08 Hekli Katalin (Jn 14,1)
2015.03.13 Hekli Katalin (Ez 22,12)
2015.03.15 Hajdú Bálint Kadosa (1Kor 6,12)
2015.03.20 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 15, 1-10)
2015.03.22 Hekli Katalin (Jn 16,23b)
2015.03.29 Pétery Schmidt Zsolt (Mt 21,4-5)
2015.03.30 Koroknai Tegez Ferenc (Mt 21,9-11)
2015.04.01 Lóránt Gábor (Jn 18,1-11)
2015.04.02 Zámbó András (Filippi 2,1-11)
2015.04.03de Hekli Katalin (Jn 19,30)
2015.04.03du Hajdú Bálint Kadosa (Mk 15,34b)
2015.04.04 Bölcsföldi András (Jn 19,30-42)
2015.04.05 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 20,19-20)
2015.04.12 Hajdú Bálint Kadosa (Lk 16,8)
2015.04.19 Hekli Katalin (Józs 2,9-11)
2015.04.24 Hekli Katalin (Gal 5,25-26 és 6,1-5)
2015.04.26 Hajdú Bálint Kadosa (Gal 6,10)
2015.05.03 Hajdú Bálint Kadosa (1Pt 3,15)
2015.05.08 Hekli Katalin (1Thess 2,1-12)
2015.05.10 Hekli Katalin (1Thess 3,8-13)
2015.05.14 Hajdú Bálint Kadosa (Jn 16,7)
2015.05.17 Hajdú Bálint Kadosa (Neh 5,15)
2015.05.18 Barthos Gergely (ApCsel 2,36-37)
2015.05.20 Kozák Péter (Ef 6,18a)
2015.05.21 Tariska Zoltán (ApCsel 1,4-11)
2015.05.22 Takács Klaudia (Jn 14)
2015.06.12 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 5,39-48)
2015.06.14 Hekli Katalin (ApCsel 9,31)
2015.06.19 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 14,13-21)
2015.06.21 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 4,19)
2015.06.26 Hajdú Bálint Kadosa (Mk 9,2-29)
2015.06.28 Halász Béla (Zsid 4,12)
2015.07.03 Pétery Schmidt Zsolt (1Móz 39,21-23 és 40)
2015.07.05 Hajdú Bálint Kadosa (Mt 16,15)
2015.07.10 Hajdú Bálint Kadosa (Mk 9,14-29)
2015.07.12 Hajdú Bálint Kadosa (Jakab 3,2b)
2015.07.17 Hajdú Bálint Kadosa (Mk 9, 14-23)
2015.08.02 Hekli Katalin (2Móz 16,28)
2015.08.07 Hekli Katalin (Mk 2,13-17)
2015.08.09 Hekli Katalin (Mk 3,27)
2015.08.14 Hekli Katalin (Mk 5,22-34)
2015.08.16 Hekli Katalin (Mk 5,41)
2015.08.20 Hekli Katalin (2Móz 33,13-15)
2015.08.21 Hekli Katalin (Mk 7,1-23)
2015.08.23 Hekli Katalin (Mk 7,18-20)
2015.08.25 Gimesi Zsuzsanna (1Sám 1,1-10)
2015.08.26 Pétery Schmidt Zsolt (Jn 6,47-58)
2015.08.27 özv. Lázár Csabáné (Jón 2)
2015.08.29 Kovács Gergő (2Tim 4,1-5)
2015.09.18 Hekli Katalin (1Kir 14,1-18)
2015.09.20 Hekli Katalin (2Krón 15,9-12)
2015.09.25 Hekli Katalin (1Kir 18,21-46)
2015.10.09 Hekli Katalin (2Kir 5,1-14)
2015.10.23 Hekli Katalin (2Kir 17,1-23)
2015.10.25 Hekli Katalin (1Kor 12,31)
2015.11.13 Hekli Katalin (1Tim 5,21-25)
2015.11.20 Hekli Katalin (Mik 5,1)
2015.11.22 Hekli Katalin (2Tim 2,3)
2015.11.23 Csenki András (Mk 2,8)
2015.11.24 Takács Klaudia (Mk 9,33)
2015.11.25 Kozma Ferenc (Mk 8,21)
2015.11.26 Szabó S. Péter 8Mk 8,29)
2015.11.27 Pétery Schmidt (Zsolt Mk 9,19)
2015.12.04 Hekli Katalin (Jakab 2,14-26)
2015.12.13 Hekli Katalin (Ruth 2,12)
2015.12.18 Hekli Katalin (Zsid 4,1-11)
2015.12.21 Balogh Dávid (ApCsel 26,16)
2015.12.22 Édes Gábor (2Pét 3,18)
2015.12.23 Pétery Schmidt (Zsolt Galata 2,20)
2015.12.26 Hekli Katalin (Lk 2,30-31)
2015.12.31 Hekli Katalin (Zsid 10,39)
2016.01.03 Hekli Katalin (Zsid 12,1-2)
2016.01.15 Hekli Katalin (Mt 3,1-12)
2016.01.22 Hekli Katalin (Zsolt 126)
2016.01.29 Hekli Katalin (Mt 6,25-34)
2016.01.31 Hekli Katalin (Ézs 43,22-25)
2016.02.07 Sipos Aba Álmos (Mt 9,2)
2016.02.08 Weiner Zoltán (Zsolt 51,4)
2016.02.09 Neuwirth Tibor (1Móz 50,20)
2016.02.10 Székely Tamás (1Sám 17,43)
2016.02.11 Szabó László (Józs 7)
2016.02.12 Hekli Katalin (Jakab 4,13-17)
2016.02.13 Takács Klaudia (Zsolt 119,117)
2016.03.04 Hekli Katalin (Mt 17,1-13)
2016.03.11 Hekli Katalin (Dán3,14-20 és 27-33)
2016.03.13 Hekli Katalin (Mt 21,34 és 43)
2016.03.15 Hekli Katalin (Dán 5,13-28)
2016.03.20 Harangozó Dóra (Jn 12,13-15)
2016.03.21 Takács Klaudia (Jn 13,1-20)
2016.03.22 Harangozó Dóra (Jn 13,36-38)
2016.03.23 Hekli Katalin (Jn 14,1-11)
2016.03.24 Szabó S. Péter (Jn 17)
2015.03.25du Kiss Gyula (Jn 19,30)
2015.03.26 Koroknai Tegez Ferenc (Jn 15,20)
2016.04.01 Hekli Katalin (Jel 2,8-11)
2016.04.15 Hekli Katalin (5Móz 13)
2016.04.17 Hekli Katalin (5Móz 15, 1 és 11)
2016.04.22 Hekli Katalin (Jel 12)
2016.05.05 Hekli Katalin (Jel 21,1-8)
2016.05.06 Hekli Katalin (5Móz 31,1-8)
2016.05.09 Kertész Péter (Ez 37,1-3)
2016.05.11 Berkesi Gábor (Ez 37,7-8)
2016.05.12 Bölcsföldi András (Ez 37,9-10)
2016.05.13 Gimesi Zsuzsanna (Ez 37,11-14)
2016.05.16 Hekli Katalin (ApCsel 2,37-38)
2016.05.20 Hekli Katalin (1Pt 3,1-7)
2016.05.22 Hekli Katalin (Bírák 7,15)
2016.06.03 Hekli Katalin (Bírák 16,22-31)
2016.06.12 Hekli Katalin (Lk 4,31)
2016.07.10 Hekli Katalin (Lk 13,11)
2016.08.05 Hekli Katalin (2Krón 9,13-28)
2016.08.07 Hekli Katalin (Lk 21,9)
2016.08.12 Hekli Katalin (2 Krón 14-15)
2016.08.14 Hekli Katalin (Lk 22, 24 és 26)
2016.08.19 Hekli Katalin (2Krón 20, 15-26)
2016.08.21 Hekli Katalin Lk 23, 3és 9)
2016.08.22 Fülep Beáta (Jób 23,12)
2016.08.24 Takács Klaudia (Ézs 30,20-23)
2016.08.25 Fekete ErzsébetRóma (13,13-14)
2016.08.26 Hajdú Bálint Kadosa (1Kor 3,1-3)
2016.08.27 Kiss Gyöngyi (1Tim.6,17-21)
2016.08.28 Hekli Katalin (Lk 24,6-8)
2016.09.04 Hekli Katalin (2Krón 29,3)
2016.09.16 Koroknai Tegez Ferenc (Ef 6,10-18)
2016.09.23 Koroknai Tegez Ferenc (Róm 2, 17-29)
2016.09.25 Hekli Katalin (Róm 3,20-24)
2016.10.02 Berkesi Gábor (1Kor 1,18)
2016.10.16 Hekli Katalin (Róm 13,1)
2016.10.26 Szabó István (2Krón 29,16-19)
2016.10.28 Nagy Sándor (2Krón 29,25-30)
2016.10.29 Szabó S. Péter (2Krón 29,31-33)
2016.10.30de Hekli Katalin (2Kor 3,1-3)
2016.10.30du Hekli Katalin (2Krón 29,34-36)
2016.11.04 Hekli Katalin (2Kor 6,1-10)
2016.11.06 Hekli Katalin (Eszter 4,14)
2016.11.21 Peterdiné Molnár Judit (Zsolt 13)
2016.11.11 Hekli Katalin (2Kor 8,7-15)
2016.11.13 Pétery-Schmidt Zsolt (2Kor 9,1 és 5b)
2016.11.18 Hekli Katalin (Hós 4,1-3)
2016.11.20 Gazda István (Mt 5,14-16)
2016.11.22 Vida Szabolcs (Zsolt 88,4 és 14)
2016.11.23 Czentnár Simon (Zsolt 62,7-13)
2016.11.24 Pétery-Schmidt Zsolt (Zsolt 18,1-19)
2016.11.25 Lányi Gábor (Zsolt 96)
2016.11.26 Simon Emil (Zsolt 119,11)
2016.11.27 Hekli Katalin (Filippi 2,18)
2016.12.02 Hekli Katalin (Zsolt 4)
2016.12.04 Hekli Katalin (Zsolt 6,5)
2016.12.09 Hekli Katalin (1Jn 2,12-17)
2016.12.11 Hekli Katalin (Zsolt 23,2 és 6)
2016.12.18 Hekli Katalin (Zsolt 20,2 és 7)
2016.12.19 Pétery-Schmidt Zsolt (Lk 1,5-20)
2016.12.20 Szabó S. Péter (Ézs 9,1-6)
2016.12.22 Németh Dávid (Lk 1,26-40)
2016.12.23 Gimesi Zsuzsanna (Lk 2,8-20)
2016.12.25 Hekli Katalin (Tit 2,11-13)
2016.12.30 Hekli Katalin (Zsolt 32)
2016.12.31 Hekli Katalin (Zsolt 33,1)
2017.01.01 Hekli Katalin 1Thess 1,1
2017.01.08 Hekli Katalin 1Thess 4,10b
2017.01.15 Hekli Katalin 2Thess 2,1-2 és 15
2017.01.22 Hekli Katalin 1Tim 18
2017.01.27 Hekli Katalin Zsolt 59
2017.01.29 Hekli Katalin (1Tim 4,12 és 14a)
2017.02.03 Hekli Katalin (2Tim 1,1-7)
2017.02.05 Szilágyi-Sándor András (1Pt 2,1-3)
2017.02.07 Hekli Katalin (2Tim 4,9-18)
2017.02.12 Hekli Katalin (Rúth 1,1-6)
2017.02.17 Hekli Katalin (Rúth 4,1-12)
2017.02.19 Hekli Katalin (1Sám 1,19)
2017.02.24 Gimesi Zsuzsanna (Lk 15,1-10 és 19,10.mp3)
2017.02.26 Simon Emil (Mk 3, 28-29)
2017.02.27 Lázár Csaba Zoltán (Zsid 11,1-10)
2017.02.28 Kovács Dávid Emil (Zsolt 20)
2017.03.01 Nagy Sándor (Mt 16,13-18)
2017.03.02 Koroknai-Tegez Ferenc (Mk 4,26-29)
2017.03.03 Hekli Katalin (Mt 20,1-16)
2017.03.04 Takács Klaudia (1Kir 19,3-15)
2017.03.05 Hekli Katalin (Mk 5,1-21)
2017.03.10 Hekli Katalin (Mk 6,30-44)
2017.03.12 Pétery-Schmidt Zsolt (Mk7, 9)
2017.03.15 Hekli Katalin (1Sám 14,6)
2017.03.17 Iván Gusztáv (Rúth 1,1-5)
2017.03.18 Szabó István (Mk 8, 27-38)
2017.03.19 Iván Gusztáv (Mk 4,28-34)
2017.03.24 Hekli Katalin (Mk 10,17-31)
2017.03.26 Hekli Katalin (Mk 10,47)
2017.04.02 Hekli Katalin (Mk 12,28)
2017.04.11 Pétery Schmidt Zsolt (Zsolt130)
2017.04.12 Lugosi Lili (1Pt 3,13-17)
2017.04.13 Balogh Dávid (Mk 15,1-19)
2017.04.14de Hekli Katalin (Mk 15,33)
2017.04.14du Liszkai Noémi (1Kor 1,23-25)
2017.04.15 Takács Klaudia (Lk 16,19-31)
2017.04.16 Hekli Katalin (Mk 16,1 és 6-7)
2017.04.17 Simon Emil (Mk 16,10-13)
2017.04.21 Hekli Katalin (ApCsel 2,14-28)
2017.04.23 Hekli Katalin (ApCsel 2,37)
2017.04.28 Simon Emil (2Sám 7,18)
2017.04.30 Simon Emil (ApCsel 5,13 és 16)
2017.05.05 Hekli Katalin (ApCsel 7,1-16)
2017.05.07 Simon Emil (ApCsel 7,48-50)
2017.05.12 Hekli Katalin (2Sám 15,1-13)
2017.05.14 Hekli Katalin (ApCsel 9,12)
2017.05.19 Hekli Katalin (ApCsel 11,1-18)
2017.05.21 Simon Emil (ApCsel 11,26-29)
2017.05.25 Hekli Katalin (Jn 14,1)
2017.05.26 Hekli Katalin (2Sám 20,1-22)
2017.05.28 Hekli Katalin (ApCsel13,43b)
2017.05.29 Édes Gábor (ApCsel 2,1-12)
2017.05.30 Fónagy Miklós (ApCsel2,36-38)
2017.06.01 Fogarasi Gábor (ApCsel 4,1-12)
2017.06.02 Takács Klaudia (ApCsel 5,14-29)
2017.06.04 Simon Emil (ApCsel 2,2-4)
2017.06.09 Simon Emil (ApCsel 17,1-9)
2017.06.11 Simon Emil (ApCsel 17,16-21)
2017.06.16 Simon Emil (Apcsel 19,1-7)
2017.06.18 Hekli Katalin (ApCsel 19,15)
2017.06.23 Hekli Katalin (ApCsel 21,1-6)
2017.06.25 Hekli Katalin (Jób 17,14)
2017.06.30 Simon Emil (ApCsel 23,23-35)
2017.07.02 Hekli Katalin (ApCsel 24,2)
2017.07.07 Simon Emil (ApCsel 26,24-28)
2017.07.09 Simon Emil (ApCsel 27,1-3)
2017.07.14 Simon Emil (ApCsel 28,1-6)
2017.07.16 Hekli Katalin (ApCsel 11,23)
2017.07.21 Simon Emil (1Kor 4,1-5)
2017.07.23 Simon Emil (1Kor 5,9-13)
2017.07.28 Simon Emil (1Kor 7,32-35)
2017.07.30 Simon Emil (Jób 42,10-17)
2017.08.04 Hekli Katalin (Joel 2,18-32)
2017.08.06 Hekli Katalin (1Kor 12,1)
2017.08.13 Simon Emil (1Kor 15,47-49)
2017.08.14 Szigeti János (Mt 16,1-12)
2017.08.15 Pétery-Schmidt Zsolt (Mt 4,1-4)
2017.08.16 Kozma Ferenc (Mt 6,24-33)
2017.08.17 Simon Emil (Mt 7,7-15)
2017.08.18 Szabó Árpád (Mt 14,13-20)
2017.08.19 Gimesi Zsuzsanna (Mt 27,26)
2017.08.20 Hekli Katalin (Jn 2,16)
2017.08.25 Hekli Katalin (Jn 4,39-42)
2017.08.27 Hekli Katalin (Jn 5,14)
2017.09.01 Simon Emil (Péld 8,22-25)
2017.09.03 Simon Emil (Jn 6,26-27)
2017.09.08 Hekli Katalin (1 Kor 16,13-14)
2017.09.10 Hekli Katalin (Péld 13,20)
2017.09.15 Simon Emil (Jn 8,37-47)
2017.09.17 Hekli Katalin (Péld 17,17)
2017.09.22 Hekli Katalin (Jn 10,1-15)
2017.09.24 Simon Emil (Jn 10,33 és 41-42)
2017.09.29 Simon Emil (Jn 12,1-8)
2017.10.01 Hekli Katalin (Jn 12,16)
2017.10.05 Iván Gusztáv (Bírák 6)
2017.10.06 Iván Gusztáv (Bírák 7,9-22)
2017.10.07 Iván Gusztáv (Bírák 8,22-27)
2017.10.08 Hekli Katalin (Jn 13,21-22)
2017.10.13 Hekli Katalin (Péld 30,1-9)
2017.10.15 Simon Emil (Péld 31,4)
2017.10.20 Simon Emil (Jn 17,1-11)
2017.10.22 Hekli Katalin (Ez 6,13)
2017.10.24 Erdélyi Csaba (Jn 18,12-23)
2017.10.26 Hekli Katalin (Jn 18,28-38)
2017.10.29 Simon Emil (Jn 19,9.11)
2017.11.03 Simon Emil (Ez 15,1-8)
2017.11.05 Hekli Katalin (Jn 20,21-23)
2017.11.10 Liszka Noémi (Jn 21,15-23)
2017.11.12 Liszka Noémi (2Kor 12,9)
2017.11.17 Simon Emil (Gal 2,20)
2017.11.24 Hekli Katalin (Ez 10)
2017.11.26 Hekli Katalin (Gal 5,8 és 15-16)
2017.11.30 Beszterczey András (Mt 3,1-12)
2017.12.01 Gimesi Zsuzsanna (Lk 1,13-17)
2017.12.02 Simon Emil (Lk 1,30-33)
2017.12.03 Hekli Katalin (Kol 2,1-7)
2017.12.08 Hekli Katalin (Ez 37, 1-14)
2017.12.10 Hekli Katalin (Kol 4,2-3)
2017.12.15 Hekli Katalin (Jak 2,14-26)
2017.12.17 Simon Emil (Jak 3,15-17)
2017.12.18 Bíró Botond (Jak 4,8)
2017.12.19 Szabó S. Péter (Mt 2,1-12)
2017.12.20 Czanik Péter (Lk 1,36 és 39-45 és 56)
2017.12.21 Zámbó András (Jn 1,14 és 6,48-51)
2017.12.22 Petőné Juhász Emília (Lk 1,26-45)
2017.12.23 Pétery-Schmidt Zsolt (Kol 3,2)
2017.12.24 Hekli Katalin (Mt 1,1 és 17)
2017.12.25 Hekli Katalin (Mt 1,24-25)
2017.12.26 Simon Emil (Mt 2,1-2 és 12)
2017.12.29 Simon Emil (Mt 3,1-12)
2017.12.31de Simon Emil (Mt 4,1 és 10-11)
2017.12.31du Hekli Katalin (2Móz 13,21)
2018.01.01 Hekli Katalin (Mt 4,18-19)
2018.01.05 Simon Emil (1Móz 8,1-4 és 18-22)
2018.01.07 Hekli Katalin (Mt 5,47)
2018.01.12 Hekli Katalin (Mt 7,1-6)
2018.01.14 Simon Emil (Mt 7,15-16)
2018.01.19 Hekli Katalin (1Móz 22,1-19)
2018.01.21 Hekli Katalin (Mt 9,25)
2018.01.28 Hekli Katalin (Mt 11,20-21)
2018.02.02 Simon Emil (Mt 12,38-42)
2018.02.04 Somogyi Péter (2Kor 12,7-9)
2018.02.09 Simon Emil (Mt 13,53-58)
2018.02.11 Simon Emil (1Móz 39,5)
2018.02.12 Pétery-Schmidt Zsolt (5Móz 8,1-18)
2018.02.13 Márkus Máté (Mt 13,3-9)
2018.02.14 Takács Klaudia (2Sám 12,13-23)
2018.02.15 Császár Domonkos (Ézs 58,6-9)
2018.02.16 Bereczk Dávid (Mt 6,16-18)
2018.02.17 Pétery-Schmidt Zsolt (Filippi 2,5-8)
2018.02.23 Hekli Katalin (1Móz 50,1-21)
2018.02.25 Hekli Katalin (2Móz 2,4)
2018.03.02 Simon Emil (Mt 19,16-30)
2018.03.04 Simon Emil (Mt 20,13-15)
2018.03.09 Hekli Katalin (2Móz 12,2)
2018.03.11 Hekli Katalin (Mt 21,23 és 27)
2018.03.15 Simon Emil (Mt 22,15-22)
2018.03.16 Hekli Katalin (Mt 22,23-33)
2018.03.18 Simon Emil (Mt 22,46)
2018.03.23 Simon Emil (Mt 24,6-14 és 34-44)
2018.03.25 Pétery-Schmidt Zsolt (Mk 11,10-11)
2018.03.26 Magyarné Balogh Erzsébet (Mt 21,12-17)
2018.03.27 Pétery-Schmidt Zsolt (Mk 11,12-25)
2018.03.28 Szűcs Tamara (Lk 23,46)
2018.03.29 Gimesi Zsuzsanna (Mt 26,36-46)
2018.03.30de Hekli Katalin (Jn19,28-30)
2018.03.30du Simon Emil (Mt 27,42 és 45-46)
2018.03.31 Liszkai Noémi (Lk 23,44-56)
2018.04.01 Hekli Katalin (Mt 28,5)
2018.04.02 Simon Emil (Mt 28,12 és 15)
2018.04.06 Hekli Katalin (2Kor 2,12-17)
2018.04.08 Hekli Katalin (2Kor 3,2-3)
2018.04.13 Simon Emil (2Kor 6,14-18)
2018.04.15 Simon Emil (2Kor 7,5-9)
2018.04.20 Hekli Katalin (2Kor 10,12-18)
2018.04.22 Hekli Katalin (1Kir 10,4-5)
2018.04.27 Simon Emil (Filippi 1,18-30)
2018.04.29 Simon Emil (Filippi 2,15)
2018.05.04 Simon Emil (Róm 1,1-15)
2018.05.06 Hekli Katalin (1Kir 19,7)
2018.05.10 Simon Emil (ApCsel 1,6-14)
2018.05.11 Simon Emil (Róm 4,1-5)
2018.05.13 Hekli Katalin (1Kir 22,14)
2018.05.14 Peterdiné Molnár Judit (1Kor 1,1-3)
2018.05.15 Czentnár Simon (Jn 20,19-23)
2018.05.16 Vida Szabolcs (Róm 5,3-5)
2018.05.17 Neuwirth Tibor (2Kir 2,1-8)
2018.05.18 Kiss Gyöngyi (ApCsel 11,15-18)
2018.05.20 Simon Emil (ApCsel 2,4 és 7)
2018.05.21 Hekli Katalin (Róm 8,38-39)
2018.05.25 Simon Emil (Róm 10,8-10)
2018.05.27 Simon Emil (Róm 11,5-6)
2018.06.01 Gimesi Zsuzsanna (ApCsel 16,16-34)
2018.06.03 Takács Klaudia (Jn 14,26-31)
2018.06.08 Simon Emil (Róm 15,1-3)
2018.06.10 Hekli Katalin (Náhum 1,7)
2018.06.15 Simon Emil (Lk 1,41-56)
2018.06.17 Hekli Katalin (3Móz 1,1-9)
2018.06.22 Hekli Katalin (ApCsel 14,8-18)
2018.06.24 Simon Emil (Lk 4,18-21)
2018.06.29 Simon Emil (Lk 5,17-26)
2018.07.01 Hekli Katalin (Lk 5,38-39)
2018.07.06 Hekli Katalin (Lk 6,20-26)
2018.07.08 Simon Emil (Lk 6,40)
2018.07.13 Simon Emil (Lk 7,18-23)
2018.07.15 Hekli Katalin (3Móz 26,40)
2018.07.20 Simon Emil (Lk 8,26-39)
2018.07.22 Simon Emil (Lk 9,1 és 9)
2018.07.27 Simon Emil (Lk 9,37-42)
2018.07.29 Simon Emil (Lk 9,49-50)
2018.08.03 Simon Emil (Lk 10,17-20)
2018.08.05 Hekli Katalin (Lk 10,41-42)
2018.08.10 Simon Emil (Lk 11,37-44)
2018.08.12 Hekli Katalin (Józs 24,24)
2018.08.17 Hekli Katalin (Préd 5,1-2)
2018.08.19 Hantos Jenő (Mk 5,19-20)
2018.08.20 Hekli Katalin (Lk 13,6-9)
2018.08.21 Simon Emil (1Móz 3,19)
2018.08.22 Hekli Katalin (2Móz 16,11-17)
2018.08.23 Simon Emil (Ámós 8,11-12)
2018.08.24 Hekli Katalin (Mt 4,1-11)
2018.08.25 Simon Emil (Jn 6,51)
2018.08.26 Hekli Katalin (Lk 14,1-6)
2018.08.31 Simon Emil (Lk 15,1-7)
2018.09.02 Simon Emil (Lk 15,24)
2018.09.07 Hekli Katalin (Lk 17,3-4)
2018.09.09 Hekli Katalin (Lk 17,7-10)
2018.09.14 Simon Emil (Lk 18,15-18)
2018.09.21 Hekli Katalin (Zak 6)
2018.09.23 Simon Emil (Zak 8,19)
2018.09.28 Takács Klaudia (Lk 21,5-6)
2018.09.30 Hekli Katalin (Mt 5,16)
2018.10.04 Meleg Attila (Lk 4,14-19)
2018.10.05 Meleg Attila (Jn 12,46-50)
2018.10.06 Meleg Attila (Jak 4,7-8)
2018.10.07 Hekli Katalin (Lk 22,24 és 26)
2018.10.12 Simon Emil (Lk 22,45-51)
2018.10.14 Simon Emil (Lk 23,8-9 és 11)
2018.10.19 Hekli Katalin (Lk 23,13-25 és 50-57)
2018.10.21 Hekli Katalin (Lk 24,15b)
2018.10.26 Hekli Katalin (Ef 2,1-10)
2018.10.28 Simon Emil (Ef 3,1-3 és 6)
2018.11.02 Simon Emil (Ef 5, 15-17)
2018.11.04 Hekli Katalin (Lk 7,13)
2018.11.09 Hekli Katalin (1Pét 1,13-25)
2018.11.11 Simon Emil (1Pét 2,17)
2018.11.16 Simon Emil (1Pét 4,1-4)
2018.11.18 Hekli Katalin (Jel 2,9a)
2018.11.23 Simon Emil (Tit 2,11-15)
2018.11.25 Hekli Katalin (Jer 5,1-3)
2018.11.26 Szigeti János (Zsolt 24)
2018.11.27 Kozma Ferenc (Ézs 35)
2018.11.28 Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna (Lk 1,16-17)
2018.11.29 Szabó László (Zak 9,9)
2018.11.30 Simon Emil (Mt 25,31-34)
2018.12.01 Somogyi Péter (Mal 3,6-7)
2018.12.02 Hekli Katalin (Zsid 3,1 és 4)
2018.12.07 Hekli Katalin (Jer 12,1-6)
2018.12.09 Simon Emil (Zsid 6,18-20)
2018.12.14 Simon Emil (Zsid 9,1-14)
2018.12.16 Hekli Katalin (Mt 5,8)
2018.12.20 Pelei Brigitta (Lk 2,1-10)
2018.12.21 Takács Klaudia (Jer 15,15-21)
2018.12.22 Koroknai Tegez Ferenc (Zsid 12,12-15)
2018.12.23 Simon Emil Zsid (12,18-26)
2018.12.25 Hekli Katalin (Zsid 13,8-9)
2018.12.26 Simon Emil (1Jn 1,1-4)
2018.12.28 Simon Emil (1Jn 2,1-6)
2018.12.30 Simon Emil (1Jn 2,15-17)
2018.12.31 Hekli Katalin (1Jn 2,18-29)
2019.01.01 Simon Emil (1Jn 3,1-2 és 8)
2019.01.04 Hekli Katalin (Jer 30,12-24)
2019.01.06 Hekli Katalin (Jer 31,21)
2019.01.11 Gimesi Zsuzsanna (Jn 1,9-13)
2019.01.13 Hekli Katalin (Jn 1,22-23)
2019.01.18 Simon Emil (Jer 40,1-6 és 11-12)
2019.01.20 Jákob János (2Krón 12,9 és 11)
2019.01.21 Tóth Zoltán Fülöp (Ef 4,20-25)
2019.01.22 Nagy Sándor (Zsolt 145,8)
2019.01.23 Szabó Sándor (Zsid 13,1-5)
2019.01.24 Erdélyi Csaba (Ámósz 8,4-8)
2019.01.25 Szabó Sándor (Péter Jer 10)
2019.01.26 Neruda Károly (Mt 15,21-28)
2019.01.27de Simon Emil (Jn 4,46-54)
2019.01.27du Hekli Katalin (Zsolt 27,1-6)
2019.02.03 Hekli Katalin (Jn 7,5-6)
2019.02.08 Hekli Katalin (JerSir 3)
2019.02.10 Hekli Katalin (JerSir 5,7 és 21)
2019.02.15 Simon Emil (Jn 7,31-36)
2019.02.17 Simon Emil (Jn 7,43)
2019.02.22 Simon Emil (Jn 8,37-47)
2019.02.24 Hekli Katalin (Jn 9,1 és 7)
2019.03.01 Simon Emil (Jn 10,1-5)
2019.03.03 Simon Emil (Neh 4,1 és 9)
2019.03.04 Bölcsföldi András (Ézs 58,3-9)
2019.03.05 Janiné Sándor Kincső (Ézs 58,3-11)
2019.03.06 Pálvalfi Júlia Viola (Ézs 58, 7-11)
2019.03.08 Miklósi Zita (Gal 2,15-21)
2019.03.09 Tarcsa Gusztáv Sándor (Ézs 58,6)
2019.03.10 Hekli Katalin (Neh 8,2-3)
2019.03.15 Simon Emil (2Kor 3,17-18)
2019.03.17 Simon Emil (Jn 12)
2019.03.22 Hekli Katalin (Lk 14,15-24)
2019.03.24 Hekli Katalin (Jn 14,1)
2019.03.29 Hekli Katalin (Zsolt 117)
2019.03.31 Hekli Katalin (Jn 9,4)
2019.04.05 Gimesi Zsuzsanna (Préd 1,1-15)
2019.04.07 Kiss Gyöngyi (Jn 16,13)
2019.04.12 Simon Emil (Zsolt 125)
2019.04.14 Simon Emil (Lk 19,33-34)
2019.04.15 Zalatnay István (Lk 19,21-44)
2019.04.16 Fekete Erzsébet (Jn 3,22-37 és Mt 11,2-11)
2019.04.17 Pétery Schmidt Zsolt (Zsolt 123)
2019.04.18 Peterdiné Molnár Judit (Kol 1,12-23)
2019.04.19 Hekli Katalin (Jn 19,19-22)
2019.04.20 Gimesi Zsuzsanna (Lk 23,50-57)
2019.04.21 Hekli Katalin (Jn 20,15)
2019.04.22 Simon Emil (Jn 20, 19;26;28)
2019.04.26 Hekli Katalin (Jn 21,20-23)
2019.04.28 Hekli Katalin (Gal 1,15-16)
2019.05.03 Simon Emil (Gal 3,24-26)
2019.05.05 Hekli Katalin (Gal 4,19)
2019.05.10 Ittzés István (Lk 10,16-24)
2019.05.12 Simon Emil (Mk 1,8)
2019.05.17 Pétery-Schmidt Zsolt (Mik 6,1-8)
2019.05.19 Takács Klaudia (Ézs 54,10)
2019.05.24 Simon Emil (Mk 3,1-6)
2019.05.26 Hekli Katalin (5Móz 11,7)
2019.05.30 Hekli Katalin (ApCsel 1,1-14)
2019.05.31 Simon Emil (Mk 4,26-29)
2019.06.02 Hekli Katalin (Mk 4,39)
2019.06.03 Jani Lívia (Ef 3,14-21)
2019.06.04 Gimesi Zsuzsanna (Mk 3,28-29)
2019.06.05 Kovács Enikő (ApCsel 1,1-8)
2019.06.06 Horváth Erzsébet (Mk 6,7-13)
2019.06.07 Simon Emil (Mk 6, 14-16)
2019.06.09 Simon Emil (Mk 6, 48-51)
2019.06.10 Hekli Katalin (Mt 27, 15-16)
2019.06.14 Simon Emil (Mk 8,11-21)
2019.06.16 Hekli Katalin (Mk 8,34)
2019.06.21 Simon Emil (5Móz 32,1-12)
2019.06.23 Simon Emil (Mk 10,40-43)
2019.06.28 Simon Emil (Mk 11,27-33)
2019.06.30 Hekli Katalin (Bírák 5,31)
2019.07.05 Hekli Katalin (Bírák 8,24-35)
2019.07.07 Simon Emil (Mk 14,27-28)
2019.07.12 Simon Emil (Bírák 13,1-6 és 16-18 és 24-25)
2019.07.14 Hekli Katalin (Mt 7,12)
2019.07.19 Simon Emil (Apcsel 2,14-17 és 22-24)
2019.07.21 Simon Emil (Gal 3,28)
2019.07.26 Simon Emil (ApCsel 4,13-22)
2019.07.28 Simon Emil (Apcsel 5,4;12;15)
2019.08.02 Hekli Katalin (1Krón 11,10-26)
2019.08.04 Hekli Katalin (1Krón 13,1-4)
2019.08.09 Simon Emil (ApCsel 8,27-40)
2019.08.11 Simon Emil (ApCsel 9,18)
2018.08.16 Hekli Katalin (ApCsel 10,23-35)
2019.08.18 Hekli Katalin (ApCsel 11,20)
2019.08.20 Hekli Katalin (1Krón 29,9-28)
2019.08.21 Simon Emil (ApCsel 12,1-17)
2019.08.22 Hekli Katalin (ApCsel 12,20-25)
2018.08.16 Hekli Katalin (ApCsel 10,23-35)
2019.08.18 Hekli Katalin (ApCsel 11,20)
2019.08.20 Hekli Katalin (1Krón 29,9-28)
2019.08.21 Simon Emil (ApCsel 12,1-17)
2019.08.22 Hekli Katalin (ApCsel 20-25)
2019.08.23 Simon Emil (ApCsel 13,1-12)
2019.80.24 Simon Emil (ApCsel 13,13-23)
2019.08.25 Hekli Katalin (ApCsel 13,26-27)
2019.08.30 Hekli Katalin (ApCsel 15,1-5)
2019.09.01 Simon Emil (ApCsel 15,12)
2019.09.06 Simon Emil (ApCsel 16,20-34)
2019.09.08 Hekli Katalin (2Krón 19,1-7)
2019.09.13 Simon Emil (ApCsel 18,23-28)
2019.09.15 Meleg Attila (1Pét 1,15-16)
2019.09.20 Hekli Katalin (ApCsel 20,17-38)
2019.09.22 Hekli Katalin (2Krón 33,10)
2019.09.27 Hekli Katalin (Préd 2)
2019.09.29 Simon Emil (Préd 4,4 és 7)
2019.10.03 Somogyi Péter (Zsolt 50,15)
2019.10.04 Somogyi Péter (Zsolt 50,15)
2019.10.05 Somogyi Péter (Zsolt 50,15)
2019.10.06 Simon Emil (Préd 8,9 és 12)
2019.10.11 Ittzés István (Mt 13,10-17)
2019.10.13 Hekli Katalin (2Pt 1.5-7)
2019.10.18 Simon Emil (Júd 3,4)
2019.10.20 Simon Emil (Jak 1,5-6)
2019.10.27 Hekli Katalin (Jak 4,4)
2019.11.01 Simon Emil (Kol 1,6-7)
2019.11.03 Hekli Katalin (Zsolt 62,6)
2019.11.08 Simon Emil (Kol 3,15 és 16)
2019.11.10 Simon Emil (Kol 4,3 és 5)
2019.11.15 Simon Emil (1Thessz 2,17-20)
2019.11.17 Hanvay Zoltán (Dán 9,1-19)
2019.11.22 Hekli Katalin (1Thessz 5,11-18)
2019.11.24 Hekli Katalin (Hós 1,2-3)
2019.11.26 Kertész Adrienn (Zsolt 130)
2019.11.27 Hekli Katalin (Hós 3)
2019.11.28 Takács Klaudia (Zsolt 32)
2019.11.29 Székely Tamás (Zsolt 93)
2019.11.30 Petőné Juhász Emília (Filippi 1,3-11)
2019.12.01 Hekli Katalin (Hós 5,12-13)
2019.12.06 Simon Emil (2Tim 1,1-7)
2019.12.08 Simon Emil (2Tim 1, 8,12 és14)
2019.12.13 Hekli Katalin (2Tim 3,10-12)
2019.12.15 Simon Emil (2Tim 4,7-8)
2019.12.20 Gimesi Zsuzsanna (Lk 2, 25-35)
2019.12.21 Pétery-Schmidt Zsolt (Lk 1,66-79)
2019.12.22 Hekli Katalin (Jel 2,21)
2019.12.23 Hekli Katalin (Jel 3,1-6)
2019.12.25 Hekli Katalin (Jel 3,20)
2019.12.26 Simon Emil (Jel 4,1-4 és 9-12)
2019.12.29 Hekli Katalin (Jób 42,1-6)
2019.12.31 Hekli Katalin (Jel 7,1-4)
2020.01.01 Hekli Katalin (Jn 14,1)
2020.01.03 Simon Emil (Jel 8,6-13)
2020.01.05 Simon Emil (Jel 9,15)
2020.01.10 Simon Emil (Jel 12)
2020.01.12 Simon Emil (Jel 13,18)
2020.01.17 Hekli Katalin (Jel 16)
2020.01.19 Hekli Katalin (Jel 19,5)
2020.01.26 Hekli Katalin (Jel 22,12-13)
2020.01.31 Simon Emil (Lk 2,15-19)
2020.02.02 Simon Emil (Lk 2,25-32 és 49)
2020.02.07 Hekli Katalin (Lk 4,31-37)

2020.02.14 Lk 6,40
2020.02.16 Lk 7,6-9
2020.02.21 Ézs 63,15-64,11
2020.02.23 Ézs 65,8
2020.02.24 Ézs 58,7
2020.02.25 Mt 6,17-18
2020.02.26 Zak 8,19
2020.02.27 Mt 4,1-11
2020.02.28 Ézs 58,1-14
2020.02.29 Jel 5,1-10
2020.03.01 Lk 11,20
2020.03.06 Lk 12,40-48
2020.03.08 Lk 13,23-24
2020.03.13 Lk 15,1-4 és 29-32
2020.03.15 Lk 16,29
2020.03.20 Lk 16,1-13
2020.03.22 Lk 18,18-30