Simon Emil bemutatkozó

Simon Emil vagyok, június 1-jétől beosztott lelkészként szolgálok a RákospalotaÓvárosi Református Egyházközségben.

Életutam Erdély földjéről indult, Kolozsváron születtem és nevelkedtem, 17 éves koromig éltem itt, 1993-ban költöztünk át a családdal Budapestre. A gimnáziumi éveket két iskolában tölthettem: két évig a Kolozsvári Református Kollégiumba, két évig pedig a Budapesti Baár-Madas Református
Gimnáziumba jártam, itt érettségiztem 1995-ben.

A Teológia elvégzése után Kőbányára kerültem segédlelkészként, majd itt beosztott lelkészi szolgálatot is teljesítettem 2008-ig Ettől az évtől Rákospalota-Újvárosban tevékenykedtem tovább beosztott lelkészként 2012 karácsonyáig. Az azóta eltelt időszakban világi munkahelyen dolgoztam, de folyamatosan volt lehetőségem igei szolgálatokat végezni Újpest-Újvárosban és más budapesti gyülekezetekben.

Szeretem Rákospalotát és a rákospalotai embereket, két éve itt élnek szüleim is. Menyasszonyom pedagógus, napközis tanítóként dolgozik alsó tagozatos gyermekek között. Rákospalota-óvárosi beosztott lelkészként arra törekszem, hogy mindenben segítsem és támogassam a gyülekezet lelkipásztorának munkáját, és tevékenységem szolgálja a gyülekezet egészének lelki épülését, növekedését. Célom az, hogy Isten gondviselő kezében alkalmas eszköz lehessek az evangélium hirdetésében. Mindenkor imádságban hordozom a gyülekezetet, hogy továbbra is olyan élő közösség lehessen, melyben az Úrhoz tudnak emelkedni az emberi szívek és az égre tudnak nézni az üdvösséget kereső lelki szemek.

Isten áldja meg a Rákospalota-Óvárosi Református Gyülekezetet!